Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kaizendo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 245, zarejestrowana w KRS pod numerem: 0000581214 (dalej „Kaizendo”), firma doradztwa biznesowego z misją poprawy świata.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do as na adres: ankieta@kaizendo.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kaizendo?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci adresu mailowego, ponieważ jest to niezbędne do wysłania bezpłatnego raportu z badania.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji;
  • obsługi Twoich próśb przekazywanych mailowo w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy (wysyłką raportu).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Kaizendo w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nikomu, Twoje dane są u nas w pełni bezpieczne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu wysyłki gotowego raportu z badania, a także po jego wysłaniu w celach statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia wysłania raportu.