PIERWSZE OGÓLNOPOLSKIE BADANIE EFEKTYWNOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

dlaczego warto

wziąć udział

Dzień dobry,

 

zapraszam do naszego badania. Jego celem jest zebranie i wymiana najlepszych praktyk o sposobach, nawykach i modelach stosowanych przez przedsiębiorców, zarządy i menadżerów w zarządzaniu czasem swoim i swoich pracowników.

 

Dzielenie się wiedzą dotyczącą efektywności pracy jest w naszym wspólnym – przedsiębiorców i menadżerów – interesie, by budować lepsze firmy, a dzięki nim lepszy świat.


Przygotuj sobie kawę lub herbatę, usiądź wygodnie i potraktuj ten czas jako refleksję nad jakością swojej pracy. Nim zdążysz ją dopić, ankieta będzie gotowa.

najlepszych praktyk

Podpis
Emil Osiewicz - Prezes Zarządu Kaizendo

Wyniki badania zostaną opublikowane w formie raportu zawierającego:

  1. Aktualną sytuację przedstawiającą efektywność kadry zarządzającej.

  2. Zbiór najlepszych praktyk wykorzystywanych przez respondentów.

  3. Podsumowanie i rekomendacje ekspertów na podstawie realizowanych projektów optymalizacyjnych.

odrobina

statystyk

Dlaczego poprawianie efektywności jest takie ważne?

Państwo, podobnie jak w mniejszej skali firma, jest systemem wielu współzależnych czynników. Od nich zależy czy jego obywatele są majętni. Jednym z tych czynników jest efektywność przedsiębiorstw. Badania pokazują, że w początkowym okresie, w którym znajduje się również Polska, poprawianie efektywności pracy pozwala znacząco zmniejszyć koszty przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Wydajność pracy liczona jest w różny sposób. Najogólniej jako wartość PKB na jednego pracownika w przeliczeniu na przepracowaną godzinę. W 2016 roku Polska uzyskała wynik 74,2% średniej europejskiej. Wpływa to negatywnie na zamożność naszego społeczeństwa skutkując średnią stawką 27zł/h brutto, podczas gdy średnie wynagrodzenie w UE wynosi 97zł/h brutto. Skąd tak duża różnica w wynagrodzeniu? O tym więcej w naszym raporcie.

Biorąc udział w Pierwszym Ogólnopolskim Badaniu Efektywności Kadry Zarządzającej sprawdzisz między innymi czy pracujesz więcej niż inni przedsiębiorcy i menadżerowie oraz porównasz swoją wydajność. Sięgając po raport znajdziesz znacznie więcej wyników badań oraz wniosków z nich płynących.

Produktywność krajów UE w 2016 roku (Źródło: Eurostat)

wypełnij

ankietę

Zajmie to około 10 minut.

  • 1. Metryczka
  • 2. Czas pracy
  • 3. Efektywność pracy
  • 4.Organizacja pracy
  • 5. Podsumowanie

1. Twoja pozycja w firmie to:

Wybierz odpowiedź

Jaka?

2. Ile osób pracuje w Twojej firmie?

Wybierz odpowiedź.

3. Jak dużą grupą osób zarządzasz?

Wybierz odpowiedź.

4. Czy czujesz się przepracowany/a?

Wybierz opcje w skali od 1 do 10, gdzie 1 to w ogóle, a 10 bardzo.

5. Ile godzin średnio pracujesz w tygodniu?

Wybierz odpowiedź.

6. Jak często zabierasz pracę do domu?

Wskaż odpowiedź.

7. Jak często pracujesz w weekendy?

Wybierz odpowiedź.

8. Ile dni spędziłeś/-łaś w ostatnim roku na urlopie (łącznie)?

Wybierz odpowiedź.

9. Gdybyś mógł machnąć czarodziejską różdżką, co byś poprawił w organizacji swojej firmy?

Pytanie nieobowiązkowe.

10. Gdybyś uwolnił/a dodatkowe godziny w pracy, to na co byś je przeznaczył/a?

Zaznacz max 3 odpowiedzi.

10. Jakie?

11. Co pomogłoby Tobie pracować efektywniej?

Wybierz 3 najważniejsze.

Jaki?

12. Co pomogłoby pracować efektywniej Twojemu zespołowi?

Zaznacz max. 3 odpowiedzi.

Co?

13. Czy jesteś zadowolony/a z efektywności pracy swoich pracowników?

Wybierz opcje w skali od 1 do 10, gdzie 1 to zdecydowanie nie, a 10 zdecydowanie tak.

14. Jak oceniasz, o ile mógłbyś zwiększyć efektywność swojej pracy?

15. Jak oceniasz, o ile mógłbyś zwiększyć efektywność pracy swojego zespołu/firmy?

16. Jakimi metodami oceniasz efektywność swojej pracy?

Wskaż odpowiedź.

Jak?

17. Jakimi metodami oceniasz efektywność pracy swojego zespołu?

Wskaż odpowiedź.

Jak?

18. Jak często oceniasz efektywność pracy Twojego zespołu/pracowników?

Wybierz odpowiedź.

19. Czy procedury i standardy ograniczają czy wzmacniają efektywność pracy Twojej i Twojego zespołu?

Wybierz odzowiedź w skali od 1 do 10, gdzie 1 to silnie ograniczają, a 10 - silnie wzmacniają.

20. Ile razy w ciągu ostatniego roku brałeś/łaś udział w szkoleniach i kursach?

W tym szkolenia online i webinary.

21. Jak oceniasz wartość jednej godziny twojego czasu?

Świadomość wyceny godziny własnej pracy pozwala podjąć decyzję czy dane zadanie wykonać samodzielnie czy oddelegować.

22. Z jakich narzędzi korzystasz przy planowaniu swoich działań?

Jakie?

23. Ile czasu w tygodniu przeznaczasz na planowanie pracy?

Wybierz odpowiedź.

24. Czy masz ustalony stały czas na planowanie swoich działań?

Wybierz odpowiedź.

25. Jak często zmieniasz procesy w swojej firmie/zespole (np. zmieniając organizację pracy)?

Wskaż odpowiedź.

26. W jaki sposób planujesz działania optymalizacyjne w swojej firmie?

Wybierz odpowiedź.

Jak?

27. Wyniki mojej firmy/mojego zespołu w ostatnim roku:

Wybierz odpowiedź

O ile procent?

28. W jakim obszarze udało Ci się poprawić pracę Twojego zespołu/firmy (przykład z ostatniego roku)?

Pytanie nieobowiązkowe

29. Jak oceniasz swoje zaangażowanie w pracę?

Wybierz odpowiedź w skali od 1 do 10, gdzie 1 to brak zaangażowania, a 10 pełna identyfikacja z firmą.

30. Czy lubisz swoją pracę?

Wybierz odpowiedź w skali od 1 do 10, gdzie 1 to nie lubię, a 10 bardzo lubię.

31. Jak oceniasz zaangażowanie swojego zespołu w pracę?

Wybierz odpowiedź w skali od 1 do 10, gdzie 1 to brak zaangażowania, a 10 pełne zaangażowanie.

Wybierz proszę zdanie, z którym najbardziej się zgadzasz.

Jakie problemy są są dla Ciebie najistotniejsze (wskaż max 3).

Jakie?

Podaj proszę adres email, na który chcesz otrzymać raport.

Maila przechowujemy wyłącznie dla celów wysyłki raportu z badania.

Czy jesteś skłonny nam pomóc, jeśli będziemy mieli jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tak to prosimy o zostawienie nam swojego numer telefonu.

My też ciągle się doskonalimy, by zwiększyć efektywność naszej pracy. Prosimy o podzielenie się opinią co w niniejszej ankiecie jest dobre, a co wymaga poprawy.

Czy pytania były zrozumiałe? Czy były właściwie zadane? Czy któreś było niepotrzebne? Czegoś zabrakło?